תקנון הגרלות ומבצעים- מעבירים

כיצד משתתפים? 
1) לחצו לייק לעמוד של מעבירים.
2) לחצו לייק בפוסט ההגרלה.
3) תשתפו את פוסט ההגרלה.
4) הגיבו בפוסט כנדרש בפוסט.
  
הפרסים: 
ארוחה זוגית במסעדת בוצ'רי 

הזוכים:
הזוכה ייקבע ע"י חברת מעבירים ויבחר ע"פ דעתם הבלעדית ובתנאי שעמד בכל התנאים עפ"י התקנון.
- הזוכים מאשרים לחברת מעבירים לפרסם את שמותיהם ותמונותיהם בעמוד של מעבירים. 
- הזוכים בעלי פרופיל אמיתי בפייסבוק הנושא את פרטיהם האישיים והאותנטיים.
- סיום הכניסה להגרלה ב- 30/6/16 בשעה 18:00.
- ההגרלה תיערך ב- 1/7/16 בשעה 20:00.
- הזוכה יקבל הודעה בפייסבוק על זכייתו לאחר סיום ההגרלה.
- הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה ו/או להמרה בכל דרך שהיא.
- קבלת הפרס תתאפשר רק באיסוף עצמי החל מיום למחרת סיום ההגרלה, בהצגת תעודה מזהה בלבד. 
- שיתופים או לייקים שאינם בדרך חוקית או רגילה יגרמו לביטול השתתפות בהגרלה. 
- ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. חברת "מעבירים" ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש בעמוד "מעבירים".
- הוראות תקנון זה תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.
- חברת מעבירים רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
- חברת מעבירים תהיה זכאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בעמוד מעבירים בפייסבוק. 
- התקנון/ ההגרלה מופנית לשני בני המינים. 

 * המבצע בתוקף מ: 30/6/16-5/6/16
   בכל פניה או שאלה ניתן לפנות במייל: mavirim@gmail.com
 טלפון לבירורים: 054-9545470