מעבירים – הובלות פירוק והרכבה – תקנון
 
לקוח יקר, יש לעיין בתקנון הבא בעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים
 
תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים
לגברים ולנשים כאחד. 
 
כללי 
 1. "מעבירים- הובלות פירוק והרכבה"  הנה חברה בעלת מוניטין ומומחיות בתחום הובלות, אשר הוקמה  בשנת 2013 ומתמחה בפתרונות הובלה, שינוע, אריזה, אחסנה, התקנות ללקוחות פרטיים ועסקיים בכל רחבי הארץ. 
 2. כלל השירותים שמספקת "מעבירים", יכול להזמין כל אדם מעל גיל 18 ו\או חברה הכשירים לבצע פעולות רכישה ומוסמכים לבצע פעולות רכישה של שירותים ומוצרים המוצעים באתר.
 3. פעולות הרכישה תהיינה בכפוף לתקנון זה.
 4. חברת "מעבירים" תספק שירותים ללקוחות לאחר שהלקוח מסר פרטים מלאים ואמינים קרי, ת.ז ללקוחות פרטיים, תעודת עוסק ללקוחות עסקיים.
 5. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחים.
"מעבירים" - תנאים לרכישת שירותיה ומוצריה
 1. הרוכש ימסור פרטים מלאים ומדויקים של נקודת ההתחלה [המקום ממנו יש להוביל] ונקודת הסיום [המקום אליו יש להוביל], לרבות התכולה המובלת (דירה, בית פרטי, אם יש מעלית או אם אין מעלית, דרכי גישה, אם מדובר בתכולה מיוחדת, כגון מוצרים יקרים ובעלי ערך כספי או רגשי, פסנתר, כספת וכדומה), וכל נתון אחר שיש בו כדי להשפיע על שווי העסקה.
 2. מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות בתום לב של הערכת שווי העסקה על – ידי "מעבירים" במקרים אלה, לא יוכל הרוכש להנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את שירותי "מעבירים" במחיר הנכון ולחילופין לבטל העסקה ללא דמי ביטול.
 3. "מעבירים" תעריך ותיערך עם כמות העובדים הנדרשת על פי היקף העבודה ועל פי שיקול דעתה המקצועי. (לדוגמא בית ובו מתגוררים 4-6 נפשות, עשויים להידרש כ-3 עובדים על מנת להשלים את ההובלה באופן הטוב ביותר.)
 4. במצב ובו קיים פריט הנדרש להובלה והפריט בעל משקל חריג שאינו מאפשר לצוות העובדים הזמין בשטח לשאת אותו בשל משקלו או גודלו. במצב כזה יש לקחת בחשבון שעשוי להידרש עובד נוסף או מנוף לצורך השלמת ההובלה - בתשלום נוסף, יתמחר ביום ההובלה ע"י "מעבירים".
 5. היה ובמועד ההובלה יתברר כי הרוכש מסר פרטים שגויים (למשל, יש מעלית אולם ועד הבית אינו מאפשר ל"מעבירים" להשתמש בה) ו/או פרטים אשר אינם תואמים לפרטי הזמנת העבודה (למשל, במועד ההובלה המעלית איננה פועלת,ו/או קטנה מכדי להכיל פריטים מסוימים), תהיה רשאית "מעבירים" לפי בחירתה לדרוש תוספת תשלום למחיר המוסכם או לבטל ההתקשרות עם הרוכש. החליטה "מעבירים" לבטל התקשרותה, יישא הרוכש בדמי ביטול בסך של 990 ₪ או בשיעור של 60% משווי העסקה, לפי הגבוה מבין השניים.
 6. בכל מקרה שהיו עליות ברגל תהיה אליהם תוספת תשלום אשר תיקבע ביום ההובלה על ידי "מעבירים" למעט במקרים אשר סוכמו מראש ורשומים בהצעת המחיר.
 7. הרוכש מתחייב לדאוג במועד ההובלה לחנייה חוקית ומסודרת לרכביה של "מעבירים" ולציוד הנדרש להובלת התכולה (מנוף למשל בגודל של 2 חניות) בכל מקרה שנתקבל דוח חניה יהיה הלקוח מחוייב לשלם דוח זה מכספו ועל חשבונו .
 8. זמני ההגעה הנמסרים לרוכש הינם זמנים משוערים, התלויים בין היתר, במקום ההובלה ובעונות השנה. במקרה של אי עמידה בזמנים, תהיה "מעבירים" פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד "מעבירים" ו/או מי מטעמה.
אחריות וביטוח
 1. ידוע לרוכש כי פוליסת הביטוח של "מעבירים" איננה מכסה את תכולת המכולות.
 2. "מעבירים" לא תשא בנזק לתכולה שנארזה על ידי הרוכש.
 3. יודגש כי בהתאם לתנאי הפוליסה אין כל כיסוי ביטוחי לתכולה מסוג חפצי אומנות (למשל, פסלים, תמונות וכדומה) מראות, זכוכיות מכול סוג שהוא כולל כלי מטבח ,כדים, צמחים, עציצים וכי "מעבירים" לא תשא בכל נזק שנגרם בעת העברתם.
 4. במקרה של נזק שאירע לתכולה מתחייב הרוכש להודיע ל"מעבירים" מיידית, ובכל מקרה לא יאוחר מ-3 ימים ממועד ההובלה, על מנת להעריכו וליתן לבעלי מקצוע מטעם "מעבירים" אפשרות לתיקון הנזק. לא הודיע הרוכש בתוך פרק הזמן האמור כי אירע לתכולה נזק, פוטר הרוכש את "מעבירים" מכל אחריות לנזק שיתגלה במועד מאוחר יותר. כתובת לדיווח על נזק בדואר אלקטרוני mavirim@gmail.com .
 5. נזקים שנתגלו ביום המעבר- במידה והוסכם כי "מעבירים" תישא בתיקון הנזקים האמורים- באחריות הלקוח לתאם מול "מעבירים" הגעת בעל מקצוע על מנת לטפל בבעיות/ תקלות האמורות. הפניה צריכה להיות בכתב. במידה ולא יפנה הלקוח תוך 14 ימי עסקים כמתבקש "מעבירים" מסירה אחריות מהטיפול בנזק.
 6. בכל מקרה של תביעה איזור השיפוט יהיה בהתאם למקום המצאו של "מעבירים" דהיינו איזור באר - שבע בלבד, גם אם ניתן שירות באזורים אחרים בארץ.
 7. אין "מעבירים" אחראית על ציוד שאבד ו\או לא הגיע ליעדו וכי חובת הלקוח לוודא בסיום ההובלה כי המשאית ריקה ולא נשאר עליה דבר.
 8. אין "מעבירים" אחראית על חוסר של ציוד כלשהו  ,וכי ייתכן שבזמן פריקת הציוד מן המשאית על ידי המובילים תשאר המשאית ללא השגחה במקרה זה היה באחריות הלקוח ואו מי מטעמו להשגיח על המשאית בזמן הפריקה ו/או העמסה.
 9. לא ניתן אחריות על רהיטים של איקאה ו/או כול חברת ריהוט המספקת ריהוט בהרכבה עצמית, גם אם ריהוט זה הורכב על ידי איש מקצוע .
 10. בכול מקרה של נזק למוצר אשר אינו מופיע בטופס הצעת המחיר לא תינתן עליו אחריות, גם אם זה כן מבוטח בפוליסת הביטוח . 
 11. הלקוח אשר ברשותו ריצוף פרקט מודע לכך כי עליו לעטוף ולכסות את כל שטח הפרקט בקרטון דו-גלי מוקשה לצורך המנעות משריטות שברים וכל נזק אחר אשר עלול להיגרם לפרקט במהלך ההובלה. פרקט אשר לא יהיה עטוף אין מעבירים ו/או מי מטעמה אחראית על נזק כלשהו.
אריזה
 1. אריזת תכולה הוא שירות הכרוך בתשלום נוסף והוא משתנה מתכולה לתכולה. מטבע הדברים, אריזת תכולה לא מתבצעת במועד ההובלה, אלא יומיים עד שבוע ימים לפני המועד.
 2. הרוכש יפרט בכתב את היקף התכולה.
 3. חומרי אריזה יסופקו במהלך היום אותו נקבע עם הלקוח ללא שעות מוגדרות מראש וכי "מעבירים" משאירה לעצמה את האפשרות לספק חומרי אריזה במהלך כל השעות באותו היום והלילה.
 4. לקוח אשר ביקש ביום החלוקה להשאיר את חומרי האריזה בחצר ביתו או בחדר המדרגות או בכל מקום שהוא לוקח על עצמו את האחריות לכל דבר הנובע מקח לרבות גניבה ואו כל דבר אחר.
 5. חומרי האריזה המסופקים בחינם משתנים מעט לעט ואין מעבירים מחוייבת לספק את אותם חומרי האריזה שסיפקה תקופה לפני כן .
 6. "מעבירים" שומרת לעצמה את הזכות לא לספק שרות זה לכלל לקוחותיה וכי יתכן ותבקש החברה מין הלקוח להגיע למחסני החברה לקחת את חומרי האריזה בעצמו ועל חשבונו.
אחסנה
 1. אחסנת תכולה הוא שירות הכרוך בתשלום נוסף והוא משתנה מתכולה לתכולה.
 2. תנאי לאחסנת התכולה הינו ביטוח שהרוכש מתחייב לעשות בעצמו ועל חשבונו.
 3. בטרם האחסנה מתחייב הרוכש להציג ל"מעבירים" את רשימת התכולה שתוכנס לאיחסון ופוליסת ביטוח עדכנית התואמת לרשימת התכולה.
 4. הרוכש מצהיר ומתחייב כי יעדכן מידי בפעם בפעם את פוליסת הביטוח ככל שהתכולה תשתנה ובהתאם להציג ל"מעבירים" את רשימת התכולה החדשה ולפוליסת ביטוח עדכנית התואמת לשווי התכולה החדשה.
 5. היה והרוכש החליט מסיבות השמורות עימו שלא להציג ל"מעבירים" את רשימת התכולה ו/או שלא לערוך פוליסת ביטוח מתאימה לכולה, ידוע לרכוש כי "מעבירים" לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם לתכולה במהלך האיחסון.
 6. בכל מקרה "מעבירים" איננה נושאת באחריות בכל נזק שייגרם לתכולה במהלך האחסון.
 7. כניסה ויציאה מאחסנה תתבצע על ידי "מעבירים" בלבד לא ניתן להכניס חברת הובלות אחרת לאחסנה .
 8. בכל מקרה שבו הלקוח הזמין ביטוח, הביטוח היה משופע על שמו וכל ההשתתפות העצמית אשר קיימת בפוליסה תחול על הלקוח בלבד. בכול מקרה "מעבירים" לא תהיה חייבת לשלם את ההישתתפות העצמית בשום מקרה שהוא.
 9. תשלום בעבור האחסנה יתבצע כל חודש בתאריך ה-10 לחודש, בעבור החודש שקדם לו. פריסת צ'קים מראש או במזומן בהגעה למשרדי החברה. לקוח אשר לא הסדיר את התשלום בפרק זמן העולה על 3 חודשים ייפתח כנגדו הליך משפטי לצורך גביית החוק, הלקוח ישא בעלויות המשפטיות הכרוכות בהליך זה.
ביטול עסקת הרכישה
 1. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי "מעבירים", ובלבד שפרק הזמן מהודעת הביטול עומד, לכל הפחות על 14 ימים.
 2. לא ניתן לבטל עסקה אם פרק הזמן עולה על 14 ימים ממועד ההובלה שתואמה .
 3. במקרה הרוכש בחר לבטל את העסקה בפרק הזמן מהודעת הביטול ועד מועד ההובלה עולה על 14 ימים, ישלם הרוכש ל"מעבירים" דמי ביטול בשיעור של 30% משווי העסקה.
 4. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
 5. "מעבירים" תהיה רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:
  א. נפלה טעות קולמוס, בהצעת המחיר.
  ב. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או אירוע אחר אשר ימנע את המשך ביצוע העסקה.
  ג. שביתה של עובדי "מעבירים".
  ד. כל סיבה אחרת, שאינה תלויה ב"מעבירים".   
 1. הודעה על ביטול העסקה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה עד 6 ימי עבודה.
תנאים נוספים
 1. במקרה של לקוח עסקי, עסק, חברה ו\או תאגיד ו\או עמותה ו\או כל הזמנה שהיא לא פרטית, לא ניתן יהיה לבטל הזמנה ללא דמי ביטול מלאים.
 2. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן הסעיפים הללו הובאו לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "מעבירים" ו/או מי מטעמו.
 3. "מעבירים" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
 4. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת.
 5. ניתן לפנות לנציגי "מעבירים" בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי הובלה, אריזה, אחסנה, אחריות, ביטוח וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.
 תנאי תשלום
 1. ניתן לשלם במזומן ו/או בצ'ק כאשר הרוכש מתחייב לשלם את חובו אם בצ'ק ואם במזומן.
 2. תנאי תשלום לעסקיים וחברות מיד בסיום ההובלה תשלום בעבור השרות אלא עם סוכם אחרת בין הצדדים והסיכום רשום ומאושר על ידי "מעבירים" .
 3. לקוח אשר סופקו לו חומרי אריזה יחשב הדבר כאילו הוא כבר קיבל חלק מהשרות שלנו ולכן לא ניתן יהיה לבטל את השרות ללא תשלום דמי ביטול מלאים
 4. במקרה ו"מעבירים" הסכימה לקבל צ'ק מהרוכש מתחייב הרוכש כלפי החברה ובכפוף לחוקי המדינה לכבד את הצ'ק ולוודא כי יש לו כיסוי וכי הלקוח הרוכש מתחייב לא לבטל את הצ'ק משום סיבה שהיא.
 5. התשלום מתבצע לפני הפריקה, רוכש אשר לא יסדיר תשלום לפני הפריקה יגרור למצב כי "מעבירים" לא תהיה מחויבת לפרוק את תכולת המשאית.
 6. רוכש אשר בחר לא לשלם לפני הפריקה, מודע לכך כי כל הפריטים אשר נמצאים על המשאית, יועברו על ידי "מעבירים" לחברת אחסנה חיצונית, וכי הרוכש נושא על עצמו את עלות ההובלה עד למחסנים, ובתוספת עלות אחסנה חודשית לפי דרישת המחסן. ולוקח בחשבון בנוסף, כי לאחר החזרת התשלום בגין כל שירות זה לוקח על אחריותו ומכספו האישי להזמין חברת הובלות אחרת שאינה "מעבירים", להחזיר לביתו את הציוד השייך לו אשר היה מאוחסן.          
חברת מעבירים שמחה לתת שירות מקצועי, אמין ואיכותי
מובילים בהובלה

*תקנון הגרלות ומבצעים